قیمت خودرو های داخلی

قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان)
ایران خودرو
  پژو ۲۰۰۸ ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۴,۹۹۴,۰۰۰
  پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ ۷۲,۸۰۰,۰۰۰ ۴۷,۱۷۴,۰۰۰
  پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ ۵۴,۵۲۶,۰۰۰
  پژو ۲۰۶ . صندوقدار ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ۵۵,۵۹۳,۰۰۰
  پژو ۲۰۷ . اتوماتیک ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰,۰۰۰
  پژو ۲۰۷ . دنده‌ای (تیپ ۱) ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ ۷۰,۰۰۰,۰۰۰
  پژو ۲۰۷ صندوقدار ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰
  پژو ۳۰۱ ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  پژو ۵۰۸ ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  پژو GLX 405 ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ۴۲,۸۲۹,۰۰۰
  پژو GLX 405 دوگانه سوز ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۵,۱۷۰,۰۰۰
  پژو SLX 405 ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۴۵,۶۳۸,۰۰۰
  پژو پارس . دوگانه سوز ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ ۵۴,۹۱۴,۰۰۰
  پژو پارس . کد ۲۹ ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵۳,۰۰۰,۰۰۰
  پژو پارس . کد ۳۲ ۸۴,۵۰۰,۰۰۰ ۵۲,۷۵۷,۰۰۰
  پژو پارس LX . کد ۱۳ ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  پژو پارس LX . کد ۱۵ ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  پژو پارس LX . کد ۱۶ ۹۵,۵۰۰,۰۰۰ ۵۴,۱۸۰,۰۰۰
  پژو پارس LX . کد ۱۷ ۹۷,۵۰۰,۰۰۰ ۵۴,۴۰۰,۰۰۰
  پژو پارس LX . کد ۱۹ ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  پژو پارس اتوماتیک ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۷۶,۷۰۰,۰۰۰
  پیکاپ دوکابین فوتون ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰
  دانگ فنگ H30 Cross (تیپ ۱) ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰,۰۰۰
  دانگ فنگ H30 Cross (تیپ ۲) ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰,۰۰۰
  دانگ فنگ S30 ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۵,۵۰۰,۰۰۰
  دنا (تیپ ۱) ۹۷,۵۰۰,۰۰۰ ۰
  دنا (تیپ ۲) ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ ۶۶,۰۰۰,۰۰۰
  دنا پلاس (۲ ایربگ) ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ۷۶,۰۰۰,۰۰۰
  دنا پلاس (۴ ایربگ) ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  دنا پلاس توربو (۲ ایربگ) ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ۸۹,۹۰۰,۰۰۰
  دنا پلاس توربو (۴ ایربگ) ۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  رانا LX ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵۱,۳۶۰,۰۰۰
  رنو تندر E2 ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  رنو تندر پلاس اتوماتیک ۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  رنو تندر پلاس دنده‌ای ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  رنو تندر پیکاپ ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ ۷۹,۹۰۰,۰۰۰
  رنو کپچر ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  سمند EF7 ۷۵,۵۰۰,۰۰۰ ۴۴,۶۴۰,۰۰۰
  سمند EF7 . دوگانه سوز – کد ۱۰ ۷۷,۵۰۰,۰۰۰ ۴۶,۹۰۸,۰۰۰
  سمند EF7 . دوگانه سوز – کد ۱۶ ۷۹,۵۰۰,۰۰۰ ۴۷,۶۰۳,۰۰۰
  سمند LX ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ ۴۳,۵۹۷,۰۰۰
  سمند سورن ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  سمند سورن توربو ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  سوزوکی ویتارا ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  هایما اس ۵ توربو ( S5 ) ۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰
  هایما اس ۷ توربو ( S7 ) ۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰
  وانت آریسان ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ۴۲,۷۰۰,۰۰۰
سایپا
  آریو (اتوماتیک) ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ ۹۴,۱۲۵,۰۰۰
  آریو (دنده ای) ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  تیبا (تنوع رنگ) ۴۸,۷۰۰,۰۰۰ ۰
  تیبا (رنگ سفید) ۴۸,۵۰۰,۰۰۰ ۰
  تیبا ۲ – رینگ آلومینیومی (تنوع رنگ) ۵۲,۳۰۰,۰۰۰ ۰
  تیبا ۲ – رینگ آلومینیومی (سفید) ۵۱,۹۰۰,۰۰۰ ۰
  تیبا ۲ – رینگ فولادی (تنوع رنگ) ۵۱,۲۰۰,۰۰۰ ۰
  تیبا ۲ – رینگ فولادی (سفید) ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  تیبا دوگانه‌سوز (تنوع رنگ) ۵۲,۹۰۰,۰۰۰ ۰
  تیبا دوگانه‌سوز (سفید) ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ۴۴,۱۷۵,۰۰۰
  چانگان CS35 ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰
  سایپا ۱۱۱ (تنوع رنگ) ۴۵,۲۰۰,۰۰۰ ۰
  سایپا ۱۱۱ (سفید) ۴۴,۸۰۰,۰۰۰ ۳۶,۱۰۰,۰۰۰
  سایپا ۱۳۱ (تنوع رنگ) ۴۰,۷۰۰,۰۰۰ ۰
  سایپا ۱۳۱ (سفید) ۴۰,۵۰۰,۰۰۰ ۰
  سایپا ۱۳۲ (تنوع رنگ) ۴۴,۱۰۰,۰۰۰ ۰
  سایپا ۱۳۲ (سفید) ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴,۲۰۰,۰۰۰
  سایپا ۱۵۱ ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ ۰
  ساینا (رینگ آلومینومی) ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  ساینا (رینگ فولادی) ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  ساینا اتوماتیک ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ ۶۳,۱۵۵,۰۰۰
  سیتروئن C3 ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳۸,۴۵۰,۰۰۰
  سیتروئن C3 (گرمکن صندلی) ۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴۱,۹۵۰,۰۰۰
  کوییک اتوماتیک ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ ۶۹,۰۰۰,۰۰۰
  کوییک دنده‌ای ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ ۵۸,۰۰۰,۰۰۰
  کیا سراتو ۱۶۰۰ – دنده ای (آپشنال) ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  کیا سراتو ۲۰۰۰ – اتوماتیک (آپشنال) ۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
  وانت زامیاد ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۲,۹۰۰,۰۰۰
  وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۶۲,۲۰۰,۰۰۰
  وانت زامیاد گازسوز (ساده) ۷۱,۵۰۰,۰۰۰ ۵۵,۹۰۰,۰۰۰
پارس خودرو
  برلیانس H220 دنده‌ای ۸۰,۵۰۰,۰۰۰ ۶۴,۲۰۰,۰۰۰
  برلیانس H230 دنده‌ای ۸۱,۵۰۰,۰۰۰ ۶۴,۵۰۰,۰۰۰
  برلیانس H320 اتوماتیک ۱.۶ ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۲,۴۰۰,۰۰۰
  برلیانس H320 دنده‌ای ۱.۶ ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۸۸,۴۰۰,۰۰۰
  برلیانس H330 اتوماتیک ۱.۶ ۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۷,۴۰۰,۰۰۰
  برلیانس H330 دنده‌ای ۱.۶ ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۸۹,۵۰۰,۰۰۰
  برلیانس کراس. اتوماتیک ۱.۶ ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۵,۴۰۰,۰۰۰
  پیکاپ دوکابین ریچ ۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۷,۷۰۰,۰۰۰
  رنو پارس تندر ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ ۸۴,۲۰۰,۰۰۰
  رنو تندر ۹۰ ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  رنو ساندرو – اتوماتیک ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۰,۴۰۰,۰۰۰
  رنو ساندرو – دنده‌ای ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ۹۵,۰۰۰,۰۰۰
  رنو ساندرو استپ‌وی – اتوماتیک ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۲,۷۰۰,۰۰۰
  رنو ساندرو استپ‌وی – دنده‌ای ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۳,۱۰۰,۰۰۰
کرمان موتور
  جک J4 اتوماتیک ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  جک S3 اتوماتیک ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰
  جک S5 اتوماتیک ۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱۹,۹۰۰,۰۰۰
  لیفان ۸۲۰ ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  لیفان X50 – اتوماتیک ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  لیفان X60 – اتوماتیک ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰
  هیوندای I20 ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  هیوندای آزرا ۲۰۱۸ ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰
  هیوندای آزرا ۲۰۱۹ ۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  هیوندای اکسنت ۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  هیوندای النترا ۲۰۱۸ ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰
  هیوندای توسان ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  هیوندای سانتافه ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  هیوندای سوناتا ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
کارمانیا
  بی‌ وای دی F3 – دنده‌ای ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵,۷۰۰,۰۰۰
  بی‌ وای دی S6 ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۶,۷۰۰,۰۰۰
  بی‌ وای دی S7 ۰ ۰
گروه بهمن
  بسترن B30 ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۴,۳۰۰,۰۰۰
  مزدا۳ تیپ ۴ ۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰
  هاوال H2 ۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰
  وانت کاپرا ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰,۰۰۰
  وانت کارا – تک کابین ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
  وانت کارا – دو کابین ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵۷,۰۰۰,۰۰۰
مدیران خودرو
  MVM 315 هاچ‌بک مدل ۹۸ ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۸,۹۰۰,۰۰۰
  ام وی ام X22 – اتوماتیک ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵۲,۱۰۰,۰۰۰
  ام وی ام X22 – اتوماتیک (اسپورت) EX ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵۸,۵۰۰,۰۰۰
  ام وی ام X22 – دنده ای ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۱,۸۰۰,۰۰۰
  ام وی ام X22 – دنده ای (اسپورت) EX ۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰
  ام وی ام X33 S ۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸۳,۶۰۰,۰۰۰
  چری آریزو ۵ (Turbo) ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۹۱,۹۰۰,۰۰۰
  چری آریزو ۵ (دنده‌ای) ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵۴,۵۰۰,۰۰۰
  چری آریزو ۶ (Turbo) ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۹,۷۰۰,۰۰۰
  چری تیگو ۵ آپشنال (IE) ۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴۴,۶۰۰,۰۰۰
  چری تیگو ۵ آپشنال (IL) ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳۲,۹۰۰,۰۰۰
  چری تیگو ۷ (Excellent) ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۷,۶۰۰,۰۰۰
  چری تیگو ۷ (New) ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۵۶,۸۰۰,۰۰۰
ام‌جی و جیلی
  ام‌جی ۳۶۰ اتوماتیک . توربو ۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ ۸۸,۸۰۰,۰۰۰
  ام‌جی ۳۶۰ دنده‌ای ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ۶۳,۸۰۰,۰۰۰
  جیلی GC6 اتوماتیک / نیوفیس ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
عظیم خودرو
  فوتون ساوانا ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰
  هن تنگ X5 ۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  هن تنگ X7 ۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰ ۰
آمیکو
  وانت تک کابین آراز تک دف ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰
  وانت تک کابین آراز تک دف با قفل دیفرانسیل ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰
  وانت تک کابین آراز دو دف با قفل دیفرانسیل ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
  وانت دو کابین آسنا ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰
ریگان خودرو
  کوپا (Exclusive) ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  کوپا (Flagship) ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  کوپا (Royal) ۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ۰