قیمت خودروهای داخلی

کاهش تولید دو خودروساز بزرگ کشور در سال 98
قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان)
ایران خودرو
  پژو ۲۰۰۸ ۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۴,۹۹۴,۰۰۰
  پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ ۶۷,۲۸۳,۰۰۰
  پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ ۷۹,۴۱۸,۰۰۰
  پژو ۲۰۶ . صندوقدار ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ ۸۰,۷۵۴,۰۰۰
  پژو ۲۰۷ . اتوماتیک ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰,۰۰۰
  پژو ۲۰۷ . دنده‌ای (تیپ ۱) ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ۷۰,۰۰۰,۰۰۰
  پژو ۲۰۷ صندوقدار ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰
  پژو ۳۰۱ ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  پژو ۵۰۸ ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  پژو GLX 405 ۷۵,۵۰۰,۰۰۰ ۶۳,۱۵۸,۰۰۰
  پژو GLX 405 دوگانه سوز ۷۸,۵۰۰,۰۰۰ ۶۵,۵۷۸,۰۰۰
  پژو SLX 405 ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ ۶۷,۸۸۸,۰۰۰
  پژو پارس . دوگانه سوز ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ ۵۴,۹۱۴,۰۰۰
  پژو پارس . کد ۲۹ ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۷۸,۳۳۸,۰۰۰
  پژو پارس . کد ۳۲ ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ ۵۲,۷۵۷,۰۰۰
  پژو پارس LX . کد ۱۳ ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  پژو پارس LX . کد ۱۵ ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  پژو پارس LX . کد ۱۶ ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۴,۱۸۰,۰۰۰
  پژو پارس LX . کد ۱۷ ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵۴,۴۰۰,۰۰۰
  پژو پارس LX . کد ۱۸ ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  پژو پارس LX . کد ۱۹ ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  پژو پارس اتوماتیک ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۷۶,۷۰۰,۰۰۰
  پیکاپ دوکابین فوتون ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
  دانگ فنگ H30 Cross (تیپ ۱) ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰,۰۰۰
  دانگ فنگ H30 Cross (تیپ ۲) ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰,۰۰۰
  دانگ فنگ S30 ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۵,۵۰۰,۰۰۰
  دنا (تیپ ۱) ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  دنا (تیپ ۲) ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۶۶,۰۰۰,۰۰۰
  دنا پلاس (۲ ایربگ) ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ۷۶,۰۰۰,۰۰۰
  دنا پلاس توربو (۲ ایربگ) ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ۸۹,۹۰۰,۰۰۰
  رانا LX ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵۱,۳۶۰,۰۰۰
  رنو تندر E2 ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  رنو تندر پلاس اتوماتیک ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  رنو تندر پلاس دنده‌ای ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  رنو تندر پیکاپ ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ ۷۹,۹۰۰,۰۰۰
  رنو کپچر ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  سمند EF7 ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ ۴۴,۶۴۰,۰۰۰
  سمند EF7 . دوگانه سوز – کد ۱۰ ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ۴۶,۹۰۸,۰۰۰
  سمند EF7 . دوگانه سوز – کد ۱۶ ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۷,۶۰۳,۰۰۰
  سمند LX ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ ۴۳,۵۹۷,۰۰۰
  سمند سورن ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  سمند سورن توربو ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  سوزوکی ویتارا ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  هایما اس ۵ توربو ( S5 ) ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰
  هایما اس ۷ توربو ( S7 ) ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰
  وانت آریسان ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ۵۱,۵۰۰,۰۰۰
سایپا
  آریو (اتوماتیک) ۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  آریو (دنده ای) ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  تیبا (تنوع رنگ) ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ ۴۲,۰۴۳,۰۰۰
  تیبا (رنگ سفید) ۵۲,۵۰۰,۰۰۰ ۴۲,۰۴۳,۰۰۰
  تیبا ۲ – رینگ آلومینیومی (تنوع رنگ) ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  تیبا ۲ – رینگ آلومینیومی (سفید) ۵۹,۷۰۰,۰۰۰ ۰
  تیبا ۲ – رینگ فولادی (تنوع رنگ) ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  تیبا ۲ – رینگ فولادی (سفید) ۵۸,۸۰۰,۰۰۰ ۰
  تیبا دوگانه‌سوز (تنوع رنگ) ۵۷,۱۰۰,۰۰۰ ۴۵,۵۴۳,۰۰۰
  تیبا دوگانه‌سوز (سفید) ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ ۴۵,۵۴۳,۰۰۰
  چانگان CS35 ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰
  سایپا ۱۱۱ (تنوع رنگ) ۵۱,۳۰۰,۰۰۰ ۰
  سایپا ۱۱۱ (سفید) ۵۰,۸۰۰,۰۰۰ ۳۶,۱۰۰,۰۰۰
  سایپا ۱۳۱ (تنوع رنگ) ۴۶,۷۰۰,۰۰۰ ۳۷,۶۴۱,۰۰۰
  سایپا ۱۳۱ (سفید) ۴۶,۳۰۰,۰۰۰ ۳۷,۳۸۱,۰۰۰
  سایپا ۱۳۲ (تنوع رنگ) ۴۹,۲۰۰,۰۰۰ ۰
  سایپا ۱۳۲ (سفید) ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  سایپا ۱۵۱ ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۴۰,۲۱۳,۰۰۰
  ساینا (رینگ آلومینومی) ۶۰,۷۰۰,۰۰۰ ۰
  ساینا (رینگ فولادی) ۵۹,۵۰۰,۰۰۰ ۵۳,۲۴۳,۰۰۰
  ساینا اتوماتیک ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ ۶۳,۱۵۵,۰۰۰
  سیتروئن C3 ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳۸,۴۵۰,۰۰۰
  سیتروئن C3 (گرمکن صندلی) ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴۱,۹۵۰,۰۰۰
  کوییک اتوماتیک ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ ۶۹,۰۰۰,۰۰۰
  کوییک دنده‌ای ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ ۵۹,۰۰۰,۰۰۰
  کیا سراتو ۱۶۰۰ – دنده ای (آپشنال) ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  کیا سراتو ۲۰۰۰ – اتوماتیک (آپشنال) ۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
  وانت زامیاد ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ ۶۷,۵۳۵,۰۰۰
  وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ ۷۳,۰۰۰,۰۰۰
  وانت زامیاد گازسوز (ساده) ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ ۶۹,۵۳۵,۰۰۰
پارس خودرو
  برلیانس H220 دنده‌ای ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ ۶۴,۲۰۰,۰۰۰
  برلیانس H230 دنده‌ای ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۴,۵۰۰,۰۰۰
  برلیانس H320 اتوماتیک ۱.۶ ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۲,۴۰۰,۰۰۰
  برلیانس H320 دنده‌ای ۱.۶ ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ۸۸,۴۰۰,۰۰۰
  برلیانس H330 اتوماتیک ۱.۶ ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۷,۴۰۰,۰۰۰
  برلیانس H330 دنده‌ای ۱.۶ ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۸۹,۵۰۰,۰۰۰
  برلیانس کراس. اتوماتیک ۱.۶ ۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۵,۴۰۰,۰۰۰
  پیکاپ دوکابین ریچ ۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۷,۷۰۰,۰۰۰
  رنو پارس تندر ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ۸۴,۲۰۰,۰۰۰
  رنو تندر ۹۰ ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  رنو ساندرو – اتوماتیک ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۰,۴۰۰,۰۰۰
  رنو ساندرو – دنده‌ای ۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ۹۵,۰۰۰,۰۰۰
  رنو ساندرو استپ‌وی – اتوماتیک ۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۲,۷۰۰,۰۰۰
  رنو ساندرو استپ‌وی – دنده‌ای ۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۳,۱۰۰,۰۰۰
کرمان موتور
  جک J4 اتوماتیک ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  جک S3 اتوماتیک ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸۰,۵۰۰,۰۰۰
  جک S5 اتوماتیک ۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
  لیفان ۸۲۰ ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  لیفان X50 – اتوماتیک ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  لیفان X60 – اتوماتیک ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰
  هیوندای I20 ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  هیوندای آزرا ۲۰۱۸ ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰
  هیوندای آزرا ۲۰۱۹ ۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  هیوندای اکسنت ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  هیوندای النترا ۲۰۱۸ ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۲۴,۵۰۰,۰۰۰
  هیوندای توسان ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  هیوندای سانتافه ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  هیوندای سوناتا ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
کارمانیا
  بی‌ وای دی F3 – دنده‌ای ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵,۷۰۰,۰۰۰
  بی‌ وای دی S6 ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۶,۷۰۰,۰۰۰
  بی‌ وای دی S7 ۰ ۰
گروه بهمن
  بسترن B30 ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۴,۳۰۰,۰۰۰
  مزدا۳ تیپ ۴ ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰
  هاوال H2 ۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰
  وانت کاپرا ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰,۰۰۰
  وانت کارا – تک کابین ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
  وانت کارا – دو کابین ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ ۵۷,۰۰۰,۰۰۰
مدیران خودرو
  MVM 315 هاچ‌بک مدل ۹۸ ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۰,۳۰۰,۰۰۰
  ام وی ام X22 – اتوماتیک ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۷,۹۰۰,۰۰۰
  ام وی ام X22 – اتوماتیک (اسپورت) EX ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷۴,۹۰۰,۰۰۰
  ام وی ام X22 – دنده ای ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۸,۲۰۰,۰۰۰
  ام وی ام X22 – دنده ای (اسپورت) EX ۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵۵,۱۰۰,۰۰۰
  ام وی ام X33 ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۲,۵۰۰,۰۰۰
  چری آریزو ۵ (Turbo) ۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱۱,۶۰۰,۰۰۰
  چری آریزو ۵ (دنده‌ای) ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵۴,۵۰۰,۰۰۰
  چری آریزو ۶ (Turbo) ۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱۹,۲۰۰,۰۰۰
  چری تیگو ۵ آپشنال (IE) ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴۴,۶۰۰,۰۰۰
  چری تیگو ۵ آپشنال (IL) ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳۲,۹۰۰,۰۰۰
  چری تیگو ۷ (Excellent) ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۷,۶۰۰,۰۰۰
  چری تیگو ۷ (IE) ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰
ام‌جی و جیلی
  ام‌جی ۳۶۰ اتوماتیک . توربو ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۸۸,۸۰۰,۰۰۰
  ام‌جی ۳۶۰ دنده‌ای ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۳,۸۰۰,۰۰۰
  جیلی GC6 اتوماتیک / نیوفیس ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
عظیم خودرو
  فوتون ساوانا ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰
  هن تنگ X5 ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰
  هن تنگ X7 ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰
آمیکو
  وانت تک کابین آراز تک دف ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰
  وانت تک کابین آراز تک دف با قفل دیفرانسیل ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰
  وانت تک کابین آراز دو دف با قفل دیفرانسیل ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
  وانت دو کابین آسنا ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰
ریگان خودرو
  کوپا (Exclusive) ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  کوپا (Flagship) ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  کوپا (Royal) ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۰