قیمت خودروهای داخلی

قیمت خودرو داخلی
قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان)
ایران خودرو
  پژو ۲۰۰۸ ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۴,۹۹۴,۰۰۰
  پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ ۶۷,۲۸۳,۰۰۰
  پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۹,۴۱۸,۰۰۰
  پژو ۲۰۶ . صندوقدار ۱۱۲,۸۰۰,۰۰۰ ۸۰,۷۵۴,۰۰۰
  پژو ۲۰۷ . اتوماتیک ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰,۰۰۰
  پژو ۲۰۷ . دنده‌ای (تیپ ۱) ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ۷۰,۰۰۰,۰۰۰
  پژو ۲۰۷ صندوقدار ۱۷۷,۵۰۰,۰۰۰ ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰
  پژو ۳۰۱ ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  پژو ۵۰۸ ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  پژو GLX 405 ۸۱,۰۰۰,۰۰۰ ۶۳,۱۵۸,۰۰۰
  پژو GLX 405 دوگانه سوز ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵,۵۷۸,۰۰۰
  پژو SLX 405 ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ ۶۷,۸۸۸,۰۰۰
  پژو پارس . دوگانه سوز ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ ۵۴,۹۱۴,۰۰۰
  پژو پارس . کد ۲۹ ۱۰۰,۵۰۰,۰۰۰ ۷۸,۳۳۸,۰۰۰
  پژو پارس . کد ۳۲ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۲,۷۵۷,۰۰۰
  پژو پارس LX . کد ۱۳ ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  پژو پارس LX . کد ۱۵ ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  پژو پارس LX . کد ۱۶ ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵۴,۱۸۰,۰۰۰
  پژو پارس LX . کد ۱۷ ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ۵۴,۴۰۰,۰۰۰
  پژو پارس LX . کد ۱۸ ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  پژو پارس LX . کد ۱۹ ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  پژو پارس اتوماتیک ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ۷۶,۷۰۰,۰۰۰
  پیکاپ دوکابین فوتون ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
  دانگ فنگ H30 Cross (تیپ ۱) ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰,۰۰۰
  دانگ فنگ H30 Cross (تیپ ۲) ۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰,۰۰۰
  دانگ فنگ S30 ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۵,۵۰۰,۰۰۰
  دنا (تیپ ۱) ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  دنا (تیپ ۲) ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۶۶,۰۰۰,۰۰۰
  دنا پلاس (۲ ایربگ) ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ۷۶,۰۰۰,۰۰۰
  دنا پلاس توربو (۲ ایربگ) ۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ ۸۹,۹۰۰,۰۰۰
  رانا LX ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ ۵۱,۳۶۰,۰۰۰
  رنو تندر E2 ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  رنو تندر پلاس اتوماتیک ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  رنو تندر پلاس دنده‌ای ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  رنو تندر پیکاپ ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۷۹,۹۰۰,۰۰۰
  رنو کپچر ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  سمند EF7 ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ ۴۴,۶۴۰,۰۰۰
  سمند EF7 . دوگانه سوز – کد ۱۰ ۹۴,۵۰۰,۰۰۰ ۴۶,۹۰۸,۰۰۰
  سمند EF7 . دوگانه سوز – کد ۱۶ ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ ۴۷,۶۰۳,۰۰۰
  سمند LX ۸۷,۵۰۰,۰۰۰ ۴۳,۵۹۷,۰۰۰
  سمند سورن ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  سمند سورن توربو ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  سوزوکی ویتارا ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  هایما اس ۵ توربو ( S5 ) ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰
  هایما اس ۷ توربو ( S7 ) ۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰
  وانت آریسان ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ۵۱,۵۰۰,۰۰۰
سایپا
  آریو (اتوماتیک) ۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  آریو (دنده ای) ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  تیبا (تنوع رنگ) ۵۴,۳۰۰,۰۰۰ ۴۲,۰۴۳,۰۰۰
  تیبا (رنگ سفید) ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ۴۲,۰۴۳,۰۰۰
  تیبا ۲ – رینگ آلومینیومی (تنوع رنگ) ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  تیبا ۲ – رینگ آلومینیومی (سفید) ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  تیبا ۲ – رینگ فولادی (تنوع رنگ) ۶۰,۴۰۰,۰۰۰ ۰
  تیبا ۲ – رینگ فولادی (سفید) ۶۰,۲۰۰,۰۰۰ ۰
  تیبا دوگانه‌سوز (تنوع رنگ) ۵۸,۵۰۰,۰۰۰ ۴۵,۵۴۳,۰۰۰
  تیبا دوگانه‌سوز (سفید) ۵۸,۳۰۰,۰۰۰ ۴۵,۵۴۳,۰۰۰
  چانگان CS35 ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰
  سایپا ۱۱۱ (تنوع رنگ) ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  سایپا ۱۱۱ (سفید) ۵۲,۵۰۰,۰۰۰ ۳۶,۱۰۰,۰۰۰
  سایپا ۱۳۱ (تنوع رنگ) ۴۷,۴۰۰,۰۰۰ ۳۷,۶۴۱,۰۰۰
  سایپا ۱۳۱ (سفید) ۴۷,۲۰۰,۰۰۰ ۳۷,۳۸۱,۰۰۰
  سایپا ۱۳۲ (تنوع رنگ) ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  سایپا ۱۳۲ (سفید) ۴۹,۶۰۰,۰۰۰ ۰
  سایپا ۱۵۱ ۴۶,۵۰۰,۰۰۰ ۴۰,۲۱۳,۰۰۰
  ساینا (رینگ آلومینومی) ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  ساینا (رینگ فولادی) ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ ۵۳,۲۴۳,۰۰۰
  ساینا اتوماتیک ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ ۶۳,۱۵۵,۰۰۰
  سیتروئن C3 ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳۸,۴۵۰,۰۰۰
  سیتروئن C3 (گرمکن صندلی) ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴۱,۹۵۰,۰۰۰
  کوییک اتوماتیک ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ ۶۹,۰۰۰,۰۰۰
  کوییک دنده‌ای ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ ۵۹,۰۰۰,۰۰۰
  کیا سراتو ۱۶۰۰ – دنده ای (آپشنال) ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  کیا سراتو ۲۰۰۰ – اتوماتیک (آپشنال) ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
  وانت زامیاد ۸۱,۰۰۰,۰۰۰ ۶۷,۵۳۵,۰۰۰
  وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ۷۳,۰۰۰,۰۰۰
  وانت زامیاد گازسوز (ساده) ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ ۶۹,۵۳۵,۰۰۰
پارس خودرو
  برلیانس H220 دنده‌ای ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ ۶۴,۲۰۰,۰۰۰
  برلیانس H230 دنده‌ای ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ ۶۴,۵۰۰,۰۰۰
  برلیانس H320 اتوماتیک ۱.۶ ۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۲,۴۰۰,۰۰۰
  برلیانس H320 دنده‌ای ۱.۶ ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۸۸,۴۰۰,۰۰۰
  برلیانس H330 اتوماتیک ۱.۶ ۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۷,۴۰۰,۰۰۰
  برلیانس H330 دنده‌ای ۱.۶ ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ۸۹,۵۰۰,۰۰۰
  برلیانس کراس. اتوماتیک ۱.۶ ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۵,۴۰۰,۰۰۰
  پیکاپ دوکابین ریچ ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۷,۷۰۰,۰۰۰
  رنو پارس تندر ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ۸۴,۲۰۰,۰۰۰
  رنو تندر ۹۰ ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  رنو ساندرو – اتوماتیک ۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۰,۴۰۰,۰۰۰
  رنو ساندرو – دنده‌ای ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ۹۵,۰۰۰,۰۰۰
  رنو ساندرو استپ‌وی – اتوماتیک ۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۲,۷۰۰,۰۰۰
  رنو ساندرو استپ‌وی – دنده‌ای ۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۳,۱۰۰,۰۰۰
کرمان موتور
  جک J4 اتوماتیک ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۵,۵۰۰,۰۰۰
  جک S3 اتوماتیک ۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸۰,۵۰۰,۰۰۰
  جک S5 اتوماتیک ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
  لیفان ۸۲۰ ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  لیفان X50 – اتوماتیک ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  لیفان X60 – اتوماتیک ۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰
  هیوندای I20 ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  هیوندای آزرا ۲۰۱۸ ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰
  هیوندای آزرا ۲۰۱۹ ۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  هیوندای اکسنت ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  هیوندای النترا ۲۰۱۸ ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰
  هیوندای توسان ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  هیوندای سانتافه ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  هیوندای سوناتا ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
کارمانیا
  بی‌ وای دی F3 – دنده‌ای ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵,۷۰۰,۰۰۰
  بی‌ وای دی S6 ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۶,۷۰۰,۰۰۰
  بی‌ وای دی S7 ۰ ۰
گروه بهمن
  بسترن B30 ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۴,۳۰۰,۰۰۰
  مزدا۳ تیپ ۴ ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰
  هاوال H2 ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰
  وانت کاپرا ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰,۰۰۰
  وانت کارا – تک کابین ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
  وانت کارا – دو کابین ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ ۵۷,۰۰۰,۰۰۰
مدیران خودرو
  MVM 315 هاچ‌بک مدل ۹۸ ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۰,۳۰۰,۰۰۰
  ام وی ام X22 – اتوماتیک ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۷,۹۰۰,۰۰۰
  ام وی ام X22 – اتوماتیک (اسپورت) EX ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷۴,۹۰۰,۰۰۰
  ام وی ام X22 – دنده ای ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۸,۲۰۰,۰۰۰
  ام وی ام X22 – دنده ای (اسپورت) EX ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵۵,۱۰۰,۰۰۰
  ام وی ام X33 ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۲,۵۰۰,۰۰۰
  چری آریزو ۵ (Turbo) ۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱۱,۶۰۰,۰۰۰
  چری آریزو ۵ (دنده‌ای) ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵۴,۵۰۰,۰۰۰
  چری آریزو ۶ (Turbo) ۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱۹,۲۰۰,۰۰۰
  چری تیگو ۵ آپشنال (IE) ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴۴,۶۰۰,۰۰۰
  چری تیگو ۵ آپشنال (IL) ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳۲,۹۰۰,۰۰۰
  چری تیگو ۷ (Excellent) ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۷,۶۰۰,۰۰۰
  چری تیگو ۷ (IE) ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰
ام‌جی و جیلی
  ام‌جی ۳۶۰ اتوماتیک . توربو ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ۸۸,۸۰۰,۰۰۰
  ام‌جی ۳۶۰ دنده‌ای ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۳,۸۰۰,۰۰۰
  جیلی GC6 اتوماتیک / نیوفیس ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
عظیم خودرو
  فوتون ساوانا ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰
  هن تنگ X5 ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰
  هن تنگ X7 ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰
آمیکو
  وانت تک کابین آراز تک دف ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰
  وانت تک کابین آراز تک دف با قفل دیفرانسیل ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰
  وانت تک کابین آراز دو دف با قفل دیفرانسیل ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
  وانت دو کابین آسنا ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰
ریگان خودرو
  کوپا (Exclusive) ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  کوپا (Flagship) ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  کوپا (Royal) ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰