قیمت خودروهای داخلی

کاهش تولید دو خودروساز بزرگ کشور در سال 98
قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان)
ایران خودرو
  پژو ۲۰۰۸ ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۴,۹۹۴,۰۰۰
  پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۶۷,۲۸۳,۰۰۰
  پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۷۹,۴۱۸,۰۰۰
  پژو ۲۰۶ . صندوقدار ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۸۰,۷۵۴,۰۰۰
  پژو ۲۰۷ . اتوماتیک ۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰,۰۰۰
  پژو ۲۰۷ . دنده‌ای (تیپ ۱) ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۰,۰۰۰,۰۰۰
  پژو ۲۰۷ صندوقدار ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰
  پژو ۳۰۱ ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  پژو ۵۰۸ ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  پژو GLX 405 ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ ۶۳,۱۵۸,۰۰۰
  پژو GLX 405 دوگانه سوز ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵,۵۷۸,۰۰۰
  پژو SLX 405 ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۷,۸۸۸,۰۰۰
  پژو پارس . دوگانه سوز ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ ۵۴,۹۱۴,۰۰۰
  پژو پارس . کد ۲۹ ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ ۷۸,۳۳۸,۰۰۰
  پژو پارس . کد ۳۲ ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵۲,۷۵۷,۰۰۰
  پژو پارس LX . کد ۱۳ ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  پژو پارس LX . کد ۱۵ ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  پژو پارس LX . کد ۱۶ ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ۵۴,۱۸۰,۰۰۰
  پژو پارس LX . کد ۱۷ ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ۵۴,۴۰۰,۰۰۰
  پژو پارس LX . کد ۱۸ ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  پژو پارس LX . کد ۱۹ ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  پژو پارس اتوماتیک ۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ ۷۶,۷۰۰,۰۰۰
  پیکاپ دوکابین فوتون ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
  دانگ فنگ H30 Cross (تیپ ۱) ۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰,۰۰۰
  دانگ فنگ H30 Cross (تیپ ۲) ۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰,۰۰۰
  دانگ فنگ S30 ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۵,۵۰۰,۰۰۰
  دنا (تیپ ۱) ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  دنا (تیپ ۲) ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ۶۶,۰۰۰,۰۰۰
  دنا پلاس (۲ ایربگ) ۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ۷۶,۰۰۰,۰۰۰
  دنا پلاس توربو (۲ ایربگ) ۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ ۸۹,۹۰۰,۰۰۰
  رانا LX ۹۶,۵۰۰,۰۰۰ ۵۱,۳۶۰,۰۰۰
  رنو تندر E2 ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  رنو تندر پلاس اتوماتیک ۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  رنو تندر پلاس دنده‌ای ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  رنو تندر پیکاپ ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ۷۹,۹۰۰,۰۰۰
  رنو کپچر ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  سمند EF7 ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ ۴۴,۶۴۰,۰۰۰
  سمند EF7 . دوگانه سوز – کد ۱۰ ۹۵,۵۰۰,۰۰۰ ۴۶,۹۰۸,۰۰۰
  سمند EF7 . دوگانه سوز – کد ۱۶ ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ ۴۷,۶۰۳,۰۰۰
  سمند LX ۸۸,۵۰۰,۰۰۰ ۴۳,۵۹۷,۰۰۰
  سمند سورن ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  سمند سورن توربو ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  سوزوکی ویتارا ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  هایما اس ۵ توربو ( S5 ) ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰
  هایما اس ۷ توربو ( S7 ) ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰
  وانت آریسان ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ۵۱,۵۰۰,۰۰۰
سایپا
  آریو (اتوماتیک) ۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  آریو (دنده ای) ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  تیبا (تنوع رنگ) ۵۴,۳۰۰,۰۰۰ ۴۲,۰۴۳,۰۰۰
  تیبا (رنگ سفید) ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ۴۲,۰۴۳,۰۰۰
  تیبا ۲ – رینگ آلومینیومی (تنوع رنگ) ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  تیبا ۲ – رینگ آلومینیومی (سفید) ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  تیبا ۲ – رینگ فولادی (تنوع رنگ) ۶۰,۴۰۰,۰۰۰ ۰
  تیبا ۲ – رینگ فولادی (سفید) ۶۰,۲۰۰,۰۰۰ ۰
  تیبا دوگانه‌سوز (تنوع رنگ) ۵۸,۵۰۰,۰۰۰ ۴۵,۵۴۳,۰۰۰
  تیبا دوگانه‌سوز (سفید) ۵۸,۳۰۰,۰۰۰ ۴۵,۵۴۳,۰۰۰
  چانگان CS35 ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰
  سایپا ۱۱۱ (تنوع رنگ) ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  سایپا ۱۱۱ (سفید) ۵۳,۵۰۰,۰۰۰ ۳۶,۱۰۰,۰۰۰
  سایپا ۱۳۱ (تنوع رنگ) ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ۳۷,۶۴۱,۰۰۰
  سایپا ۱۳۱ (سفید) ۴۷,۹۰۰,۰۰۰ ۳۷,۳۸۱,۰۰۰
  سایپا ۱۳۲ (تنوع رنگ) ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  سایپا ۱۳۲ (سفید) ۵۰,۶۰۰,۰۰۰ ۰
  سایپا ۱۵۱ ۴۷,۵۰۰,۰۰۰ ۴۰,۲۱۳,۰۰۰
  ساینا (رینگ آلومینومی) ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  ساینا (رینگ فولادی) ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ ۵۳,۲۴۳,۰۰۰
  ساینا اتوماتیک ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ ۶۳,۱۵۵,۰۰۰
  سیتروئن C3 ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳۸,۴۵۰,۰۰۰
  سیتروئن C3 (گرمکن صندلی) ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴۱,۹۵۰,۰۰۰
  کوییک اتوماتیک ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ ۶۹,۰۰۰,۰۰۰
  کوییک دنده‌ای ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ ۵۹,۰۰۰,۰۰۰
  کیا سراتو ۱۶۰۰ – دنده ای (آپشنال) ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  کیا سراتو ۲۰۰۰ – اتوماتیک (آپشنال) ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
  وانت زامیاد ۸۱,۰۰۰,۰۰۰ ۶۷,۵۳۵,۰۰۰
  وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ۷۳,۰۰۰,۰۰۰
  وانت زامیاد گازسوز (ساده) ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ ۶۹,۵۳۵,۰۰۰
پارس خودرو
  برلیانس H220 دنده‌ای ۹۸,۵۰۰,۰۰۰ ۶۴,۲۰۰,۰۰۰
  برلیانس H230 دنده‌ای ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ ۶۴,۵۰۰,۰۰۰
  برلیانس H320 اتوماتیک ۱.۶ ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۲,۴۰۰,۰۰۰
  برلیانس H320 دنده‌ای ۱.۶ ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ۸۸,۴۰۰,۰۰۰
  برلیانس H330 اتوماتیک ۱.۶ ۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۷,۴۰۰,۰۰۰
  برلیانس H330 دنده‌ای ۱.۶ ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ۸۹,۵۰۰,۰۰۰
  برلیانس کراس. اتوماتیک ۱.۶ ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۵,۴۰۰,۰۰۰
  پیکاپ دوکابین ریچ ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۷,۷۰۰,۰۰۰
  رنو پارس تندر ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ۸۴,۲۰۰,۰۰۰
  رنو تندر ۹۰ ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  رنو ساندرو – اتوماتیک ۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۰,۴۰۰,۰۰۰
  رنو ساندرو – دنده‌ای ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ۹۵,۰۰۰,۰۰۰
  رنو ساندرو استپ‌وی – اتوماتیک ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۲,۷۰۰,۰۰۰
  رنو ساندرو استپ‌وی – دنده‌ای ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۳,۱۰۰,۰۰۰
کرمان موتور
  جک J4 اتوماتیک ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۵,۵۰۰,۰۰۰
  جک S3 اتوماتیک ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۹۵,۵۰۰,۰۰۰
  جک S5 اتوماتیک ۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
  لیفان ۸۲۰ ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  لیفان X50 – اتوماتیک ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  لیفان X60 – اتوماتیک ۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰
  هیوندای I20 ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  هیوندای آزرا ۲۰۱۸ ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰
  هیوندای آزرا ۲۰۱۹ ۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  هیوندای اکسنت ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  هیوندای النترا ۲۰۱۸ ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰
  هیوندای توسان ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  هیوندای سانتافه ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  هیوندای سوناتا ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
کارمانیا
  بی‌ وای دی F3 – دنده‌ای ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵,۷۰۰,۰۰۰
  بی‌ وای دی S6 ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۶,۷۰۰,۰۰۰
  بی‌ وای دی S7 ۰ ۰
گروه بهمن
  بسترن B30 ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۴,۳۰۰,۰۰۰
  مزدا۳ تیپ ۴ ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰
  هاوال H2 ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰
  وانت کاپرا ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰,۰۰۰
  وانت کارا – تک کابین ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
  وانت کارا – دو کابین ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ ۵۷,۰۰۰,۰۰۰
مدیران خودرو
  MVM 315 هاچ‌بک مدل ۹۸ ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۰,۳۰۰,۰۰۰
  ام وی ام X22 – اتوماتیک ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۷,۹۰۰,۰۰۰
  ام وی ام X22 – اتوماتیک (اسپورت) EX ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷۴,۹۰۰,۰۰۰
  ام وی ام X22 – دنده ای ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۸,۲۰۰,۰۰۰
  ام وی ام X22 – دنده ای (اسپورت) EX ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵۵,۱۰۰,۰۰۰
  ام وی ام X33 ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۲,۵۰۰,۰۰۰
  چری آریزو ۵ (Turbo) ۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱۱,۶۰۰,۰۰۰
  چری آریزو ۵ (دنده‌ای) ۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۲,۸۰۰,۰۰۰
  چری آریزو ۶ (Turbo) ۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱۹,۲۰۰,۰۰۰
  چری تیگو ۵ آپشنال (IE) ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۷,۴۰۰,۰۰۰
  چری تیگو ۵ آپشنال (IL) ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴۵,۱۰۰,۰۰۰
  چری تیگو ۷ (Excellent) ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰
  چری تیگو ۷ (IE) ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰
ام‌جی و جیلی
  ام‌جی ۳۶۰ اتوماتیک . توربو ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ۸۸,۸۰۰,۰۰۰
  ام‌جی ۳۶۰ دنده‌ای ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۳,۸۰۰,۰۰۰
  جیلی GC6 اتوماتیک / نیوفیس ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
عظیم خودرو
  فوتون ساوانا ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰
  هن تنگ X5 ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰
  هن تنگ X7 ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰
آمیکو
  وانت تک کابین آراز تک دف ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰
  وانت تک کابین آراز تک دف با قفل دیفرانسیل ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰
  وانت تک کابین آراز دو دف با قفل دیفرانسیل ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
  وانت دو کابین آسنا ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰
ریگان خودرو
  کوپا (Exclusive) ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  کوپا (Flagship) ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  کوپا (Royal) ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰