کاهش تولید دو خودروساز بزرگ کشور در سال ۹۸

کاهش تولید دو خودروساز بزرگ کشور در سال 98

بررسی آمارهای منتشره وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی از کاهش تولید دو خودروساز بزرگ کشور در فروردین امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال است؛ به طوری که ایران خودرو با ۳۶.۹ درصد و سایپا با ۴۵.۱ درصد افت تولید مواجه شدند.

گروه صنعتی ایران خودرو در نخستین ماه از سال ۹۸ تعداد ۲۱ هزار و ۳۹۳ دستگاه انواع خودرو تولید کرد. این آمار در مقایسه با ۳۳ هزار و ۹۱۹ دستگاه خودروی تولیدی این گروه در سال گذشته ۳۶.۹ درصد کاهش نشان می دهد. در این مدت، ایران خودرو ۲۱ هزار و ۳۲۹ دستگاه خودروی سواری و هشت دستگاه وانت تولید کرد که در مقایسه با فروردین ۹۷ به ترتیب ۳۶.۵ درصد و ۹۷.۳ درصد کاهش نشان می دهد. در این آمارها، عدد صفر در مقابل تولید ون آبی پوشان جاده مخصوص در این ماه درج شده است.
بر پایه این گزارش، گروه یاد شده سه دستگاه مینی بوس، میدل باس و اتوبوس و ۵۳ دستگاه کامیونت، کامیون و کشنده در فروردین امسال تولید کرد که در مقایسه با پارسال به ترتیب ۵۰ درصد و ۸۹.۳ درصد رشد داشته است.

افت تولید همه انواع خودرو در سایپا

بررسی این آمارها حاکی است در نخستین ماه امسال ۲۰ هزار و ۷۰۲ دستگاه انواع خودرو در گروه سایپا تولید شد.این آمار در مقایسه با فروردین پارسال و تولید ۳۷ هزار و ۶۹۸ دستگاه خودرو در این گروه، ۴۵.۱ درصد کاهش نشان می دهد.

نارنجی پوشان جاده مخصوص در این مدت ۱۹ هزار و ۸۴ دستگاه سواری، هزار و ۵۹۶ دستگاه وانت و فقط ۲۲ دستگاه کامیونت، کامیون و کشنده تولید کردند که در مقایسه با مدت مشابه پارسال به ترتیب ۴۶.۱ درصد، ۲۳.۸ درصد و ۸۹.۶ درصد افت نشان می دهد.همچنین گروه سایپا نخستین ماه سال ۹۸ را بدون تولید ون، مینی بوس، میدل باس و اتوبوس به پایان برد.
به گزارش ایرنا، بررسی آمارهای منتشره وزارت صنعت حاکی از تولید ۴۲ هزار و ۶۲۳ دستگاه انواع خودرو در ماه نخست سال ۹۸ است که در مقایسه با مدت مشابه پارسال۴۷.۲ درصد کاهش نشان می دهد.