ایربگ چیست و عملکرد آن چگونه است؟

ایربگ چیست و عملکرد آن چگونه است؟

ایربگ واژه ایست که اگر به شکل مستقیم هم با آن در ارتباط نبودیم، حداقل چندباری آن را شنیده ایم. البته چیزی که مسلم است، این است که یکی از بخش های ایمنی راننده و سرنشینان خودروست.

کیسه هوا در واقع وسیله ای مدرن است که برای جلوگیری از صدمه دیدن راننده و سرنشینان در زمان تصادفات از آن استفاده می شود. ایربگ خودرو در زمان تصادف پر از باد می شود و به شکل یک بالش جلوی سر و بدن راننده و سرنشینان درمی آید و از برخورد سرنشینان خودرو با اجزای فلزی خودرو جلوگیری می نماید.

در زمان برخورد خودرو با موانع سخت، کیسه هوا در کثری از ثانیه، از حالت جمع شده پر از هوا شده و به شکل یک بالش دی می آید و از سرنشینان محافظت می کند.

ایربگ واژه ایست که اگر به شکل مستقیم هم با آن در ارتباط نبودیم، حداقل چندباری آن را شنیده ایم. البته چیزی که مسلم است، این است که یکی از بخش های ایمنی راننده و سرنشینان خودروست.

کیسه هوا در واقع وسیله ای مدرن است که برای جلوگیری از صدمه دیدن راننده و سرنشینان در زمان تصادفات از آن استفاده می شود. ا

یربگ خودرو در زمان تصادف پر از باد می شود و به شکل یک بالش جلوی سر و بدن راننده و سرنشینان درمی آید و از برخورد سرنشینان خودرو با اجزای فلزی خودرو جلوگیری می نماید.

در زمان برخورد خودرو با موانع سخت، کیسه هوا در کثری از ثانیه، از حالت جمع شده پر از هوا شده و به شکل یک بالش دی می آید و از سرنشینان محافظت می کند.

در زمان تشخیص برخورد، حسگرها سیگنال هایی را به سایر واحدهای کنترلی می فرستند تا چراغ های خطر روشن شوند و درب ها باز شوند، همچنین سیستم سوخت رسانی قطع شده و در خودروهای پیشرفته تر و که امکان اتصال به اینترنت را دارند، تماس اضطراری برقرار خواهد شد.

کیسه هوا به صورت تاخورده و جمع شده در محفظه ای مخصوص قرار دارند و همچنین جنس ایربگ از پلیمرهای مخصوصی می باشد. همچنین در قدیم در کیسه هوا ها از هوای فشرده استفاده می شد که به دلیل تاخیر بیش از حد در باز شدن کیسه هوا کاربرد خود را از دست داد و در بیشتر مواقع کاربرد خود را از دست می داد.

اما پس از مدتی مهندسین سیستمی جدید با استفاده از واکنش شیمیایی خاصی را طراحی کردند که توانست سرعت باز شدن ایربگ ها را بالاتر ببرد. این سرعت بالا به دلیل واکنش پتاسیم نیترات، سدیم آزید و دی اکسید سیلیکون که گاز نیتروژن تولید می کند، می باشد. این واکنش باعث می شود تا از لحظه برخورد تا کمتر از ۰.۰۴ ثانیه ایربگها باز شوند.

این سرعت به قدری بالاست که چشم انسان قادر به دیدن باز شدن ایربگ نخواهد بود. اما بطور معمول دو حسگر در جلوی خودرو بکار رفته که به وسیله یک سیم با واحد مرکزی کنترل در ارتباط می باشند. و خبر ضربه را به کامپیوتر مرکزی می دهند. در این زمان کمربندهای ایمنی کاملا سفت شده و راننده کاملا به صندلی می چسبد تا از برخورد شدید با کیسه هوا در زمان باز شدن جلوگیری شود.