پورشه ۹۱۱ اسپیدستر رسما معرفی شد

کمپانی پورشه سرانجام از نسخه بدون سقف سوپر اسپرت 911 در نمایشگاه خودرو نیویورک رونمایی کرد. چیزی در حدود 9 سال است که منتظر...