قیمت خودروهای داخلی

قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) ایران خودرو   پژو 2008 380,000,000 114,994,000   پژو 206 . تیپ 2 95,000,000 67,283,000   پژو 206...

قیمت خودروهای داخلی

قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) ایران خودرو   پژو 2008 370,000,000 114,994,000   پژو 206 . تیپ 2 94,000,000 67,283,000   پژو 206...