علائم خرابی سنسورهای موتور چیست؟

قطعات برقی سه دسته اند: سنسورها: اطلاعاتی نظیر دما، فشار و ...را به ECU مخابره می کنند، مثل سنسور دمای آب رادیاتور. عملگرها: قطعاتی...