آلپین A110s معرفی شد

در نمایشگاه خودرو ژنو 2017 بود که خودرو اسپرت آلپین A110 معرفی شد. این خودرو اسپرت با تکیه بر وزن پایین و هندلینگ عالی...